Kód tovaru: F 829
0
Popis: Odkúpime všetky druhy vyznamenaní a odznakov z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45, dekréty, udeľovacie škatuľky(etua), kompletné vyznamenania aj poškodené časti.
Privítam každý kontakt, prípadne informácie, fotografie a pod. Platba po dohode ihneď.