Popis: Prezentácia predmetov v tomto virtuálnom múzeu (MOJA ZBIERKA)je určená výhradne pre zberateľské účely za účelom spoznávania slovenskej histórie v oblasti faleristiky. Týmto vyhlasujem, že nie som členom žiadneho hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka, alebo takého hnutia, které hlása národnostnú, rasovú, či triednu nenávisť voči inej skupine osôb, ani takéto hnutia nepodporujem!!!