Popis: SČK Zahraničný odznak Slovenského červeného kríža, veľký typ
Slovak Red Cross badge for foreigners